Home

ziekenhuisWelkom op de website van Zorganice!

Wij werken voor organisaties in de gezondheidszorg op het gebied van:

  • ICT en informatiebeveiliging
  • Procesoptimalisatie
  • Interim management

Bij informatieveiligheid speelt de NEN 7510 uiteraard een belangrijke rol. Zorganice biedt hiervoor een compleet aanbod op het gebied van organisatie, beleid en procedures en techniek (ICT-infrastructuur).

Bij procesoptimalisatie spelen theorieen als lean, tactisch plannen en theory of constraints, maar vooral gaat het er om hoe de medewerkers in de organisatie worden “meegenomen”  in het verandertraject. Daarmee wordt draagvlak verkregen voor de gewenste veranderingen en kunnen deze pas echt effectief worden doorgevoerd.

Veel van deze opdrachten voeren wij uit als een project, waarbij wij het projectmanagement verzorgen om de gewenste resultaten binnen tijd en budget te realiseren. Een andere mogelijkheid is dat dit wordt ingevuld binnen een interimopdracht.

Nieuwsberichten:

Nieuw product: online awareness scan informatieveiligheid

Met ingang van februari 2014 hebben wij ons nieuwe product, de online “Awareness scan Informatieveiligheid” geïntroduceerd. Informatieveiligheid komt tot stand als samenstel van beleid, procedures en richtlijnen, technische beveiligingsmaatregelen op ICT-gebied en vooral ook door het werken aan bewustwording van … Lees verder

Posted in Nieuws | Leave a comment

Zorganice lid Normcommissie NEN 7510

Zorganice is lid geworden van de Normcommissie NEN 7510 Met ingang van december 2013 is Zorganice als nieuw lid toegetreden tot de landelijke Normcommissie waar de informatieveiligheidsnorm in de gezondheidszorg, de NEN 7510, wordt onderhouden. De eerste ervaring leert dat … Lees verder

Posted in Nieuws | Leave a comment

GGZ NHN werkt aan bewust bekwaam op Informatieveiligheid NEN 7510

Training NEN 7510 Informatieveiligheid. Ruud en Anton hebben 4 december de directiesecretarissen, stafadviseurs en projectgroepleden getraind op het onderwerp informatiebeveiliging volgens de NEN 7510. Dit in het kader van de bewustwordingscampagne binnen GGZ-NHN. Nadat de teamleiders en managers zijn geïnformeerd … Lees verder

Posted in Nieuws | Leave a comment